Monthly archives: januari, 2016

Besök från kommunen

Idag gratulerade Tibro kommun oss för priset ”Årets Exportstrategi”. Näringslivschef Per Garenius och Kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson flankerar VD Kjell Hammar.

Congratulations from Tibro municipality for the award ”Export Strategy of the Year”. Business Manager Per Garenius and Mayor Rolf Eriksson are flanking CEO Kjell Hammar.Pris för årets Exportstrategi – Award for this years export strategy

Det var med glädje och ödmjukhet vi idag mottog priset på Möbelriksdagen 2016 för årets Exportstrategi! Ett pris som ej enbart är riktat till företaget utan till alla medarbetare och Tibrobor med flera som med genuint engagemang och intresse stöttat mer än fem års hårt arbete mot en spännande och komplex marknad i Asien och Kina i synnerhet. Men viktigast av alla är våra kunder i regionen som likt våra kunder i Europa har visat styrka och en sann kärlek till oss och våra produkter – utan Er vore vi ingenting.
(Bilderna visar priset och en fantastiskt trevlig motivering.)
((Besök gärna www.möbelriksdagen.se för att läsa mer.))

It was with great joy and humility we received the award at Möbelriksdagen 2016 for this years best export strategy! A price not just for the company but for all co-workers and citizens of our municipality – Tibro. Who all have shown a great commitment and a passionate interest through more than five years of hard work  towards an exciting and yet complex market in Asia and especially in China. But most important of all is our customers within the region who just as our European customers has shown great strength and love to us and our products – withouth you, we would be nothing.
(The picture shows the award including an amazing motivation why we got it.)
((Feel free to visit www.möbelriksdagen.se to learn more – swedish only.))

Årets exportstrategiföretag