Produktion, miljötänk i hela processen

Ytbehandlingar av trä

Vår standardbehandling av träytor (lackning) är UV-baserad, dvs. helt fritt från lösningsmedel/kemikalier, själva härdningen sker med hjälp av UV-ljus istället. Därtill är lacken efter härdning emissionsfri vid förbränning. De gånger lösningsmedelsbaserad lack används är det begärt av arkitektkår och/eller slutkunder för skräddarsydda projekt men vi försöker då i möjligaste mån presentera miljövänligare alternativ. Alla alternativ vi arbetar med skall åtföljas av säkerhetsdatablad samt därtill vilka EN-standarder som man följer.

Limning av trämaterial

Vi arbetar med ett vattenbaserat vitlim som erbjuder goda hållbarhetstider, upp till 12 månader under tillverknings/förbrukningsfasen. Limmet är formaldehydfritt och följer givna EN-standarder. Det är utprovat internationellt och används globalt av de flesta av världens största producenter av möbler. Därtill använder vi ett smältlim, ett så kallat EVA-lim baserat på tallråolja. Det är med andra ord ej petroleumbaserat och även detta följer självklart givna EN-standarder, uppbyggnaden av limmet är helt enkelt en kombination av trähartser.

Textilbehandlingar

Detta är en bred fråga då det handlar om allt från färgningar till exempelvis flamskydd och våra standardtextilier är alla certifierade enligt ett flertal olika miljömärkningar samt följer tillämpbara EN-standarder. Vid kundorderstyrda textilval så försöker vi i möjligaste mån påverka arkitekter och slutkunder att välja textilier ur ett helhetsperspektiv.

Ytbehandlingar av metall

Då vi själva framställer våra egna metallkomponenter är ytbehandlingen av största vikt och den sker lokalt i ett slutet system med pulverlacker som är godkända enligt EN-standarder. När kromning beställs så görs det också i ett slutet system med ett så kallat trevärt krom som ur många perspektiv är att föredra framför sexvärt krom som förekommer i utlandet och anses bland mycket annat vara cancerogent.

Site Footer

Sliding Sidebar

Senaste kommentarer

  About Jumla

  Jumla is a minimalist WordPress blog theme with bold details and unique styling in all the right places.

  Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Jumla will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

  About Me

  About Me

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam.

  Social Profiles

  Recent Posts

  Facebook