SA Möblers bakgrund

Vår verksamhets grundare Johannes Johansson föddes den 26 maj 1821 och år 1850 flyttade han tillsammans med sin hustru till torpet Broholm. Där såg han goda möjligheter till en extra inkomst via pinnstolstillverkning då han erhöll brandved under gården Ruder. I den lilla stugan om två rum och kök fick hans små barn således bidra till familjeförsörjningen genom att vara handkraften till svarven under kvällar och helger. De färdiga stolarna sålde han själv på lokala marknader i Hjo, Skövde och Skara med flera. Gensvaret hos köparna var gott och verksamheten kunde därmed utvecklas vilket gjorde att han i sinom tid flyttade såväl produktion som familj till Lillholmen. Vilken är platsen för vår verksamhet än idag. Dock var fastigheten betydligt mindre då men den rymde familj som verkstad.

Någon gång under 1890-talets första hälft lät Johannes svärsonen Emanuel Andersson ta över verksamheten och det är tack vare hans bokföring som vi kan räkna fram en aktningsvärd ålder för det industrialiserade SA Möbler AB, 1896. Med fast hand styrde Emanuel verksamheten framåt och redan år 1898 kunde han och fyra medarbetare ta en helt ny fabrik i besiktning som låg i direkt anslutning till boningshuset. Hans primära produktion var femlådiga skrivbord i ek men självklart förekom sedvanliga möbler såsom herrbyråer, dokumentbyråer, sängar, linneskåp och matsalsmöbler. En intressant fotnot är bokföringen från 1897 där Emanuel hade kommit i kontakt med en möbelhandlare i Stockholm vid namn CJ Johansson som köpte hela årsproduktionen. Köpeskillingen var på 1355 svenska kronor vilken utgjorde försörjningen av hela fem familjer.

En väsentlig kostnad var anskaffningen av maskiner vilket gjorde att man tidigt bildade en så kallad bolagsverkstad där fyra fabriker delade den maskinella utrustningen. Emanuel valde att samarbeta med Johan Andersson i Granelund, CG Johansson i Källsängen och Karl Fredrik Johansson på Nyelsborg. Från början drevs maskinerna av fotogenmotorer men år 1913 fick man elström via turbiner från den närliggande ån Tidan. En förändring som skapade nya diskussionsämnen, särskilt när bönderna i trakterna av Tibro körde sina tröskverk om sensommaren och strömbrist uppstod. Mycket beroende på vattenflödet i Tidan som emellertid uppvisade ett något ödmjukt vattenflöde. Verkstadens kraft hämtades från en elmotor och ett remverk som i sin tur drev de olika maskinerna ända tills 1931 då man med glädje kunde övergå till en bättre driftssäkerhet och effektivitet med en motor per maskin. Parallellt med denna utveckling hann man med att redan 1915 bygga en ladugård i vilken man hade kreatur ända fram till 1932 då det var dags att åter fokusera helhjärtat på möbelproduktionen. Redan 1934 gjordes därför ladugården om till en bonarverkstad.

Åren gick och med tiden ansåg Emanuel att det var dags att lämna över verksamheten till nästa generation vilket så skedde under 1937 när sonen Samuel Andersson blev ny ägare. Det är också Samuels initialer som återfinns i dagens företagsnamn, Samuel Anderssons Möbler. Med respekt för erfarenheten och kunskapen hos de tidigare generationerna fortsatte Samuel i den tidigare inriktningen gällande produktsortimentet men gjorde innovativa och utvecklande förändringar såsom övergång till björk i matsalsmöblerna. Samtidigt mångfaldigades verksamhetens boningsdel så den fick utökas 1939. Men det var inte nog så när kriget var över företogs år 1947 ännu en kraftig utbyggnad av snickeriverkstaden vilken också fick en källare med inbyggd värmepanna. Till den numera egna maskinverkstaden införskaffades en fanerpress av märket Fjällman och kort därefter en valsputs av märket Bogesund från Ulricehamn. Samuels söner fick sedan driva verksamheten vidare 1959, Folke och Harald Almestål. Samma år startades byggnationen av en helt ny fabrik och denna gång i tegel vilken finns kvar än idag om än kraftigt modifierad. Ytterligare om och utbyggnader gjordes under åren 1968 respektive 1974 samtidigt som inriktningen av produktionen styrdes mer mot hemmöbler.

PÅ SENARE ÅR

Kjell Hammar som är vår nuvarande ägare och verkställande direktör köpte verksamheten 1983, då med en omsättning om 7 miljoner och ungefär 7 medarbetare. Baserat på sin tidigare branschvana återuppväckte Kjell inriktningen mot möbler för kontor och offentlig miljö. Hans första möbelserie Samba skapades hemma i tv-soffan samtidigt som fotbolls-VM gick av stapeln. En möbelserie som mottogs väl på marknaden tack vare sina för den tiden kreativa och innovativa lösningar för en modern arbetsplats.

Genom sitt teknikintresse insåg Kjell tidigt riskerna med belastningsskador vid it-arbete och redan 1978 byggde han sitt första höj & sänkbara skrivbord hemma i garaget. Ett bord baserat på vindrutetorkare och avloppsrör. Men då var det för tidigt för marknaden som precis börjat höra talas om datorer. Belastningsskadorna uppstod ändå med tiden så 1987 återlanserade Kjell sin vision om elektriskt höj & sänkbara arbetsbord i dotterbolaget SA Comfortable. Vilket idag är en integrerad sektion av moderbolaget SA Möbler AB.

Med ett erkännande för de unika elborden växte försäljningen över förväntan och likt tidigare företagsledare insåg Kjell 1989 att det ännu en gång var dags för en utbyggnad. I detta fall mer än en fördubbling av ytan till hela 9000 kvadratmeter från den befintliga fabrikens 4000. Med en fastighet i den omfattningen gavs det också utrymme för en egen metallverkstad såväl som en tapetsör. Båda funktionerna är idag utvecklade till nyckelsektioner i vår verksamhet. När allting således var färdigbyggt inträffande den numera beryktade fastighetskrisen i Sverige och i dess spår en intressant devalvering av kronan. Något som ställde ganska annorlunda krav på möblerna, därför lanserades lågprismöbeln Konto som såldes i stora volymer till skolor, hemkontor och verkstadskontor med mera.

Nästa steg framåt ansåg Kjell vara att integrera elbordens funktionalitet enligt devisen, att verka utan att synas vilket utmynnade i designmöbeln Snitsa® under 1998. En möbel som än idag är branschledande lätt att montera upp och ner och har erkänt innovativa lösningar. Konceptet blev så lyckat att en chefstolkning av serien lanserades 2002 med namnet Snitsa XL. Den fick ett kraftigare och striktare formspråk med en något mer internationell framtoning. Emellan dessa två utvecklingsfaser ställdes vi åter inför platsbrist och påbörjade därför ännu en utbyggnad under 1999. I detta fall primärt en ny monteringshall om 3000 m2 samt en utställning om 1000 m2. Samtidigt investerade SA i en ny kantbearbetningslinje och en genomloppsfanerpress för tillsammans ungefär 11 miljoner svenska kronor.

I sin jakt på innovationer för offentlig miljö så skapades samtidigt runda och ovala förvaringar tillsammans med arkitekt SIR Marie Påhlstam från Stockholm under 2003. Året därefter lanserades en hyllning till det amerikanska 50-talet i den kompletta kontorsmöbelserien Index i design av Pinc, People Incorporated. Under samma period påbörjades det mödosamma arbetet att i text försöka förklara verksamheten ledstjärnor vilket utföll i konceptet ”Quality Office”. Ett arbete som än idag fortgår och utvecklas. Eller som Kjell själv uttryckte det ”Quality Office är vår kunskap och erfarenhet såväl som engagemang och innovationsvilja, vilket syns i varje möbel vi levererar, varje moment vi utför”.

Därefter blev SA Möbler AB allt mer etablerat som leverantören av de unika lösningarna till primärt det privata näringslivet runt om i Skandinavien. Bland undantagen som bekräftar regeln kan vi exempelvis se samarbetet med Love Arbén vilket skapade Konstfacks senaste interiör såväl som vår möbelserie artur.

Till vår stora glädje har möbelserierna vuxit och utvecklats samtidigt som nya serier lanserats tack vare många spännande samarbeten med eliten av de Skandinaviska formgivarna. Vilket har gett oss många hedersuppdrag från kunder som ICA, H&M, WHO, Björn Borg, MTVE, Trä & Möbelindustriförbundet bland andra. När bolaget under 2007 provade produkterna mot den internationella marknaden på Möbelmässan i Milano var responsen mycket god. Svensk design och produktion står sig gott i den internationella konkurrensen.

Vilket gjorde valet enkelt, SA Möbler AB har under de senare åren aktivt bearbetat nyckelstäder i Europa och vi börjar bli ett spännande alternativ från Sverige för många européer. Därför togs en ny möbelserie fram i samråd med en italiensk byrå – Evoluzione som lanserades under 2016 och där finns det stora förhoppningar.

Men SA Möbler AB har också gått in på den Kinesiska marknaden via Shanghai där mottagandet har varit enormt positivt, dock finns det många utmaningar som vi står inför, kulturella skillnader och emellanåt en annorlunda värdegrund. Emellertid så har vi stora förväntningar på regionen och med största sannolikhet så kommer vi och vår verksamhet se den som en av de viktigaste marknaderna för bolaget under en lång tid framöver.

En globaliserad värld väntar på SA Möbler och våra produkter, men vi kommer inte glömma våra hemmamarknader. Visst är det ändå en spännande utveckling som var svår att förutspå för Emanuel när han i slutet av 1800-talet gav sig ut på främmande marknader i Skövde och Skara.

Site Footer

Sliding Sidebar

Senaste kommentarer

  About Jumla

  Jumla is a minimalist WordPress blog theme with bold details and unique styling in all the right places.

  Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Jumla will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

  About Me

  About Me

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam.

  Social Profiles

  Recent Posts

  Facebook