Category: Industry News

A-series

Swedish Midsummer Design Weekend

Den 30 juni till 2 juli arrangeras årets Swedish Midsummer Design Weekend (SMDW) i Stockholm. Eventet bjuder in arkitekter från England, Holland, Tyskland och Frankrike. Syftet är att öka intresset för svensk möbeldesign. 16 av Sveriges främsta möbelföretag, bl.a. SA Möbler, medverkar. I år kommer ca. 75 internationella arkitekter att delta. Programmet omfattar besök hos inredningsföretagen, ett traditionellt midsommarfirande och ett besök på Skogskyrkogården.

June 30-July 2, this year’s Swedish Midsummer Design Weekend (SMDW) is arranged in Stockholm. The event invites architects from England, Holland, Germany and France. The aim is to increase the interest in Swedish furniture design. 16 of Sweden’s leading furniture companies, including SA Möbler, are involved. This year 75 international architects participates. The program includes visits to the showrooms, a traditional Midsummer celebration and a visit to Skogskyrkogården (a cemetery).Pris för årets Exportstrategi – Award for this years export strategy

Det var med glädje och ödmjukhet vi idag mottog priset på Möbelriksdagen 2016 för årets Exportstrategi! Ett pris som ej enbart är riktat till företaget utan till alla medarbetare och Tibrobor med flera som med genuint engagemang och intresse stöttat mer än fem års hårt arbete mot en spännande och komplex marknad i Asien och Kina i synnerhet. Men viktigast av alla är våra kunder i regionen som likt våra kunder i Europa har visat styrka och en sann kärlek till oss och våra produkter – utan Er vore vi ingenting.
(Bilderna visar priset och en fantastiskt trevlig motivering.)
((Besök gärna www.möbelriksdagen.se för att läsa mer.))

It was with great joy and humility we received the award at Möbelriksdagen 2016 for this years best export strategy! A price not just for the company but for all co-workers and citizens of our municipality – Tibro. Who all have shown a great commitment and a passionate interest through more than five years of hard work  towards an exciting and yet complex market in Asia and especially in China. But most important of all is our customers within the region who just as our European customers has shown great strength and love to us and our products – withouth you, we would be nothing.
(The picture shows the award including an amazing motivation why we got it.)
((Feel free to visit www.möbelriksdagen.se to learn more – swedish only.))

Årets exportstrategiföretagGod Jul & Gott Nytt År! / Merry Christmas & Happy New Year!

Vi önskar alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2016!
Vi tar julledigt den 23 december och återkommer måndagen den 4 januari igen.

We all wish you a Merry Christmas and a happy 2016!
We are on holiday from December 23rd and back again Monday 4th of January.@samobler.se at/på Instagram!

SA Möbler finns på Instagram!
Över hundra likes på ett par dagar! Ta visuellt del av vår vardag inom SA Möbler AB, följ oss på Instagram, se allt från produktionsprocesser till kundmiljöer, följ oss nu!

SA Möbler at Instagram!
More than hundred likes during just a couple of days! Take a visual part of our every day at SA Möbler AB, follow us at Instagram, everything from manufacturing processes to customers offices, follow us now!