Category: Products

DEN FAIR Melbourne 2016

Hälsningar från pågående DEN FAIR 2016 i Melbourne där vår distributör Envoy Furniture ställer ut möbler från vår A-serie. Envoy rapporterar ”good leads and feedback!

Greetings from ongoing DEN FAIR 2016 in Melbourne where our distributor Envoy Furniture Ltd shows furniture from our A-series. Envoy reports ”good leads and feedback!Image pcon-planner 1

pCon.planner

pCon.planner
pCon.planner är en gratis mjukvara där du som professionell eller privat användare kan rita in våra (och andras) möbler i dina egna miljöer.
Ladda ner program och katalog genom att trycka på pCon.planner-ikonen längst upp till höger på vår hemsida www.samobler.se
* Rita enskilda rum, stora planlösningar eller använd bara en vit bakgrund för att tydliggöra produkten.
* Infoga väggar, dörrar, fönster, trappor, räcken etc.
* Arbeta med olika typer av belysning.
* Möblera med våra 3D-symboler och lägg ev. till kompletterande möbler från våra kollegor.
* Skapa enastående renderade bilder.
* Importera och exportera i olika filformat t.ex. dwg, dxf, 3DS, JPEG, PNG och BMP.

pCon.planner is a free software which you as a professional or private user can draw our (and others) furniture in your own environments.
Download the program and catalog by pressing the pCon.planner icon at top right of our site www.samobler.com
* Draw individual rooms, large layouts, or simply use a white background to make an illustrated Product.
* Insert walls, doors, windows, stairs, railings, etc.
* Work with different types of lighting.
* Furnish with our 3D symbols and add, if necessary, the complementary furniture from our colleagues.
* Create excellent rendered images.
* Import and export of various file formats such as dwg, dxf, 3DS, JPEG, PNG and BMP.Prislista 2015

Fr.o.m. måndagen den 14 september gäller Prislista 2015. Den innehåller många nyheter så beställ den på info@samobler.se om du inte redan fått den.

Price list 2015 is valid from Monday, September 14. It contains many news so order the price list on info@samobler.se if you have not already received it.ICA Kvantum Skövde

Vi tackar för förtroendet vi fått att leverera möblerna till ICA Kvantums nya kontor i Skövde. Snitsa XL i en sober grå/svart bets passar utmärkt i de vackra lokalerna.

We thank ICA Kvantum in Skovde for the trust given us to deliver the new office interior. Snitsa XL stained in sober gray/black that fits perfectly in their beautiful facilities.