Tag: actiwall

At Orgatec

Vårt mässdeltagande på Orgatec i Köln känns riktigt bra, efter ett antal år så upplevs vi som en, om än ny men ändå en etablerad aktör på den europeiska marknaden. Vi känner ett gott stöd från såväl branschkollegor såväl som återförsäljare och slutkunder. Redan nu kan vi anse att årets mässa är lyckad, då vi inte bara haft flera besökare utan också många för branschen viktiga aktörer.

Our fair attendance at Orgatec in Cologne feels really great, after a couple of years, we are considered, although kind of new but yet a fairly established company on the european market. The amazing support from both business colleagues as well as dealers and consumers. Already, this fair is considered a success, because our visitors has not just been quite a few but they are of importance within the interior market.SA Möbler AB, now on linkedin.com

Efter önskemål så har vi etablerat en stark närvaro på Linkedin där vi inte bara har en företagssida utan också showcasesidor för våra primära produktserier. Följ oss gärna på företag som produktnivå så riskerar Ni ej att missa några nyheter.

After requests, we now have established a strong presence on Linkedin, not only a corporate page but also showcase pages for our primary product lines. Follow us, company page as well as product pages to make sure that you do not miss any news.

Links:
https://www.linkedin.com/company/sa-m%C3%B6bler-abActiwall

Actiwall är nästa generations aktivitetsstyrda möbel för offentlig miljö där användarnas behov får råda, en allaktivitetsmöbel för användarunika dagar. Den står till tjänst på kontor och konferens lika väl som i reception och restaurang som annan offentlig miljö. Actiwall är unik, den anpassar sig efter användarna. Besök vår hemsida www.samobler.se för mer information och bilder.

Actiwall is the next generation of activity based furniture for public areas where the needs of the users is allowed to prevail, an all activity based furniture for unique days. It favours you greatly at an office and a conference area as well as in a reception or a restaurant, just as in any other public area. Actiwall is unique it adapts according to the users. Visit our website www.samobler.se for more information and photos.