Tag: Kina

Pris för årets Exportstrategi – Award for this years export strategy

Det var med glädje och ödmjukhet vi idag mottog priset på Möbelriksdagen 2016 för årets Exportstrategi! Ett pris som ej enbart är riktat till företaget utan till alla medarbetare och Tibrobor med flera som med genuint engagemang och intresse stöttat mer än fem års hårt arbete mot en spännande och komplex marknad i Asien och Kina i synnerhet. Men viktigast av alla är våra kunder i regionen som likt våra kunder i Europa har visat styrka och en sann kärlek till oss och våra produkter – utan Er vore vi ingenting.
(Bilderna visar priset och en fantastiskt trevlig motivering.)
((Besök gärna www.möbelriksdagen.se för att läsa mer.))

It was with great joy and humility we received the award at Möbelriksdagen 2016 for this years best export strategy! A price not just for the company but for all co-workers and citizens of our municipality – Tibro. Who all have shown a great commitment and a passionate interest through more than five years of hard work  towards an exciting and yet complex market in Asia and especially in China. But most important of all is our customers within the region who just as our European customers has shown great strength and love to us and our products – withouth you, we would be nothing.
(The picture shows the award including an amazing motivation why we got it.)
((Feel free to visit www.möbelriksdagen.se to learn more – swedish only.))

Årets exportstrategiföretagChamber of Commerce

Handelskammaren/Chamber of Commerce

Ännu ett besök hos Handelskammaren. Vår kollega Jan har svängt förbi Bjarne på Handelskammaren i Skövde och hämtat än mer dokument gällande våra leveranser till Kina. Vi tackar Handelskammaren och Bjarne för snabb och god service!

Another visit at the Chamber of Commerce. Our co-worker Jan has dropped by Bjarne at the Chamber of Commerce in Skövde city. He picked up another batch of documents regarding our export to China. A great big thanks to the Chamber of Commerce in Skövde and Bjarne for quick and excellent service!Fraktförberedelse, containrar till Kina

Skeppningsförberedelser till Kina / Preparing for shipping to China!

Vårt arbete fortskrider enligt förväntan gällande ett av våra större projekt i Shanghai, Kina. I dagarna har vi gjort provlastningar inom en standard 40fotscontainer utrymmen, passade som handen i handsken.

Our work with one of the larger projects to Shanghai, China proceeds as expected. During the last couple of days, trial loadings has been made within the dimensions of a 40 feet standard container, fits perfectly.Shanghai Office

Utsikten från vårt kontor i Shanghai är något annorlunda jämfört med huvudkontoret i Tibro eller våra utställningar här i Skandinavien. Därtill kanske resvägen avviker något även om det finns en viss känsla av samhörighet på bilden nedan, påminner också om vår järnvägsstation i Tibro?

The view from our Shanghai office is slightly different compared to our headquarters in Tibro or our showrooms in Scandinavia. Furthermore the transportation needed to get to our office is somewhat different to although a small sensation of togetherness arises, reminds us a little bit of our railroadstation here in Tibro?

SA-Shanghai-Subway