Tag: nyboskolan

Visit from our local secondary school!

Igår hade vi ett trevligt besök från en av Nyboskolans åttondeklasser, de fick träffa Kjell Hammar som berättade om vår verksamhet men framförallt också om hur ett företag fungerar, vilka typer av arbeten som måste finnas med mera.

Last day, we had a nice visit from the local secondary school, a class from the 8th grade dropped by. Our CEO Kjell Hammar introduced them to our company and also informed them about, how a company works, the vast array of positions that has to be filled to allow our company to function properly.Nyboskolan Tibro!

As an interesting collaboration with the local school, a new way to look at the classroom has emerged. Visit the link below and read more. www.samobler.se/en/references/nyboskolan-tibro/