Tag: products

Prislista 2015

Fr.o.m. måndagen den 14 september gäller Prislista 2015. Den innehåller många nyheter så beställ den på info@samobler.se om du inte redan fått den.

Price list 2015 is valid from Monday, September 14. It contains many news so order the price list on info@samobler.se if you have not already received it.SA Möbler AB @ Stockholm Furniture Fair 2015, A31:20

Likt vår grundare Emanuel som föddes 1821 fortsätter vi att utveckla arbetsmiljön, tillsammans med Daniel Lavonius Jarefeldt och Josef Zetterman från Tengbom kommer vi att presentera  en social platform. Besök vår monter A31:20 för att lägga din beställning. Därtill väntar också Actiwall, Snitsa och A-series…

As our founder Emanuel who was born in 1821, we also aim to improve the work environment. Together with Daniel Lavonius Jarefeldt and Josef Zetterman at Tengbom, a whole new social platform will be introduced. Visit our stand A31: 20 to place your order. Furthermore, Actiwall, Snitsa and A-series awaits you…SA Möbler AB, now on linkedin.com

Efter önskemål så har vi etablerat en stark närvaro på Linkedin där vi inte bara har en företagssida utan också showcasesidor för våra primära produktserier. Följ oss gärna på företag som produktnivå så riskerar Ni ej att missa några nyheter.

After requests, we now have established a strong presence on Linkedin, not only a corporate page but also showcase pages for our primary product lines. Follow us, company page as well as product pages to make sure that you do not miss any news.

Links:
https://www.linkedin.com/company/sa-m%C3%B6bler-ab