Tag: shop.samobler.se

SA on social media

Vi fortsätter vår satsning på sociala nätverk och kan idag presentera en etablerad närvaro på Facebook, Twitter, Pinterest, flickr, tumblr och Youtube utöver shop.samobler.se, blog.samobler.se och www.samobler.se. Dock är det bara en försmak på vad som komma skall för online ser vi goda möjligheter för vår verksamhet ur ett affärsperspektiv, idag är internet ett praktiskt verktyg för faktiska affärer som sträcker sig över de geografiska gränserna. Om du gillar vad vi gör så dela gärna våra länkar, hjälpen uppskattas.

We are expanding our social media presence and are already established on Facebook, Twitter, Pinterest, flickr, tumblr and Youtube next to shop.samobler.se, blog.samobler.se and www.samobler.com. Althoug, this is just a preview of whats about to be because an online attendance is vital and offers great opportunities for actual business, today internet is a practical tool for actual business that expands past the geographical boundaries. If you like what we do, please help out by sharing our links.Shop.samobler.se

Vår webbshop 2.0 lanseras idag! I syfte att tillgodose ett återkommande önskemål lanserar vi idag en Outlet där man fynda allt från stolar till konstväxter, allt med samma goda kvalité som i vår ordinarie försäljning. Kom ihåg att sortimentet är begränsat och varierande så först till kvarn gäller här.

Our swedish webbshop 2.0 is launched today. Just to serve the request of many we hereby launch an outlet where you can score great deals from chairs to plants, all with the same great quality as within our ordinary sales. Remember, the assortment is limitied and varies. In time we will add our regular range here as well, also internationally available.