Tag: snitsa

At Orgatec

Vårt mässdeltagande på Orgatec i Köln känns riktigt bra, efter ett antal år så upplevs vi som en, om än ny men ändå en etablerad aktör på den europeiska marknaden. Vi känner ett gott stöd från såväl branschkollegor såväl som återförsäljare och slutkunder. Redan nu kan vi anse att årets mässa är lyckad, då vi inte bara haft flera besökare utan också många för branschen viktiga aktörer.

Our fair attendance at Orgatec in Cologne feels really great, after a couple of years, we are considered, although kind of new but yet a fairly established company on the european market. The amazing support from both business colleagues as well as dealers and consumers. Already, this fair is considered a success, because our visitors has not just been quite a few but they are of importance within the interior market.FX magazine July

Hoppas ni också uppmärksammat Snitsa i den senaste utgåvan av FX magazine. Se sidan 90.
http://viewer.zmags.com/publication/7bddb36c#/7bddb36c/1

We hope that you have noticed Snitsa in the latest FX magazine. Look at page 90.
http://viewer.zmags.com/publication/7bddb36c#/7bddb36c/1SA Möbler AB, now on linkedin.com

Efter önskemål så har vi etablerat en stark närvaro på Linkedin där vi inte bara har en företagssida utan också showcasesidor för våra primära produktserier. Följ oss gärna på företag som produktnivå så riskerar Ni ej att missa några nyheter.

After requests, we now have established a strong presence on Linkedin, not only a corporate page but also showcase pages for our primary product lines. Follow us, company page as well as product pages to make sure that you do not miss any news.

Links:
https://www.linkedin.com/company/sa-m%C3%B6bler-abSnitsa Outside

Snitsa Outside tar SA Möbler AB utanför kontorets väggar. Nu kan Ni också sitta i en utemöbel från oss där samma omtanke för detaljer återfinns som i våra ordinarie möbler. Bordet består av ett väldimensionerat galvaniserat underrede på vilket vi placerat en kompaktlaminatskiva för utomhusbruk. Därtill har vi bänkar som delar samma formgivning (av Kjell Hammar) men också i en dimension som gör att de lätt kan förvaras under bordet när de ej används. Ladda gärna ned broschyren och ta kontakt med oss om Ni vill veta mer: www.samobler.se

Snitsa Outside brings SA Möbler AB outside of the office walls. Now you can experience the same care for details in our usual furniture when taking a break outside. The table is based upon a well dimensioned galvanized framework onto a solid compact laminate board for outdoor use is placed. Furthermore, the benches share the same design (by Kjell Hammar) but is also made in a dimension that allows you to store them under the table when they are not in use. Feel free to download the broschure and get back to us for more information: www.samobler.com

SA-Snitsa-Outside-Brochure